top of page
Budgetcoaching
Curator

"Het gaat met name om het verstevigen van het zelfvertrouwen en het creëren van overzicht en perspectief."

Bewindvoering
Mentorschap

"Je hebt er geen omkijken meer naar. Dingen zijn gewoon voor elkaar."

"Ik bied continuïteit. Je hebt dan altijd een vast iemand op wie je terug kunt vallen."

"Soms kunnen mensen hun eigen belangen niet goed behartigen en zijn dan niet meer wilsbekwaam. Dan kan curatele een uitkomst bieden."

Hier staan alle mogelijkheden van Geldzaken op de rit. Wat ze allemaal betekenen en voor wie ze bestemd zijn. Daarom is hier alles overzichtelijk op een rij gezet met een korte uitleg.

 

 

Budgetcoach

 

Ik heb gemerkt dat geldproblemen nooit gaan zonder verdere problemen. Bijvoorbeeld een persoonlijke overtuiging van: “Ik kan dit toch nooit en kom hier nooit meer uit”, “Ik ben waardeloos” of “Ik ben voor een dubbeltje geboren en zal nooit een kwartje worden”. Vaak is er een vraag achter de vraag. Nooit alleen een geldprobleem op zich. Daarom gaan we met elkaar in gesprek. Het gaat met name om het verstevigen van het zelfvertrouwen en het creëren van overzicht en perspectief. En het maken van bepaalde keuzes in het leven.

Enerzijds is er een gesprek nodig en aan de andere kant gaan we praktisch te werk zodat je er zo weer bovenop komt. Hiervoor is een paar sessies vaak al voldoende, en daarna kun je het weer lekker zelf.

 

 

Bewindvoering

 

In sommige gevallen hebben mensen meer ondersteuning nodig bij hun geldzaken. Soms is hier meer hulp en bescherming bij nodig. Hierbij kun je denken aan mensen die ouder worden en langzaam hun geheugen wat verliezen, of mensen met een lichamelijk of verstandelijke beperking of door hun psychische toestand nu niet in staat zijn om het helemaal zelfstandig te kunnen doen. Maar er zijn ook wel mensen die in een tijdelijke situatie zitten dat ze het even zelf niet meer kunnen doen. Ook hiervoor is niet alleen verstand van financiën nodig maar vooral begrip voor de mens en diens probleem en achtergronden hierin. Daarin komen mijn opleiding als maatschappelijk werker en mijn werkervaring heel erg goed van pas. Ik werk graag samen met andere hulpverleners om het voor iemand zo aangenaam en eenvoudig mogelijk te maken. Samen staan we sterker. Hierin sta je niet alleen. Laten we het vooral samen doen.

 

Ik besef me dat bewindvoering voor sommige mensen een hele stap kan zijn. Je geeft immers je hele financiën uit handen en dat voelt dan soms als je hele leven. Ik ga hier als een professional integer en respectvol mee om. Dan merk ik dat wanneer mensen die keuze eenmaal hebben gemaakt, er vanzelf een stukje rust komt. Al is het alleen maar dat de post naar mij wordt gestuurd en dat er jaarlijks belastingaangifte wordt gedaan. Daar hoef je je dan niet meer druk om te maken. Je hebt er geen omkijken meer naar. Dingen zijn gewoon voor elkaar. Daarbij geeft het mensen een veilig en vertrouwd gevoel dat ik door de rechtbank wordt gecontroleerd, ik geschikt ben bevonden en dat ik aan alle kwaliteitseisen voldoe die de rechtbank aan mij stelt. Dat geeft rust. Je weet dat het goed zit.

 

 

Mentorschap

 

Mentorschap is opkomen voor de belangen van andere mensen op het gebied van verzorging, verpleging en welzijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapte of ouderen die in een zorginstelling wonen. Mensen die zorg krijgen zijn al heel hulpbehoevend, maar wie controleert of ze wel de juiste zorg krijgen? Daar wil ik voor gaan staan. Ik wil dan ook weten wie ik voor mij heb, hoe die persoon is, was en hoe diegene zijn leven leidde. Van daaruit werk ik verder. Met de persoon in mijn gedachte en hoe diegene zijn leven zelf zou inrichten. Ik raak geboeid door verschillende mensen en hoe mensen denken over bepaalde zaken. Ik sta hiervoor open.

 

Ieder mens heeft het recht om diens leven naar eigen behoefte en wens in te vullen. Hierbij heb ik regelmatig persoonlijk contact in de omgeving van de persoon zelf.

Ik bied continuïteit. Ik ben niet verbonden aan de zorginstelling en wandel dus mee in iemands leven. Je hebt dan altijd een vast iemand op wie je terug kan vallen. Doordat ik niet verbonden ben aan de instelling, kan ik kritisch meedenken in het belang van de cliënt. Samenwerking met de hulpverlening vind ik een must. Samen kunnen we iemands leven zo makkelijk en prettig mogelijk laten verlopen; gewoon een aangenaam leven. Hierbij bent u bij mij in veilige handen.

 

Er is altijd een combinatie mogelijk van mentorschap en bewindvoering.

 

Curatorschap

 

Soms kunnen mensen hun eigen belangen niet goed behartigen en zijn dan niet meer wilsbekwaam. Dan kan curatele een uitkomst bieden. Alle zaken worden dan goed geregeld. Hierbij maak ik dan beslissingen die het beste voor de betrokkene zijn. Ook hier ga ik altijd respectvol met degene om.

 

Bij curatele zijn alle zaken ondergebracht; dus alles wordt geregeld. Zowel de belangenbehartiging over financiën als over de zorg. Ik verleen dus geen directe zorg, maar ik ben wettelijk vertegenwoordiger voor iemand. Hierdoor ben ik bij zorgplanbesprekingen aanwezig, ga ik in overleg met de zorgprofessionals en maken we een plan van aanpak hoe iemand het beste verzorgd, verpleegd of bejegend dient te worden. Ook heb ik regelmatig persoonlijk contact met die persoon die ik vertegenwoordig. Zo kunnen we dingen bespreken en elkaar beter leren kennen, zodat ik nog beter voor diegene kan opkomen.

 

Hierbij is het zeer belangrijk dat mijn expertise goed aansluit bij de cliënt. Ik zal een weloverwogen keuze maken of ik ook daadwerkelijk de geschikte persoon ben en andersom. Ik neem niet zomaar iedereen aan. Dat doe ik omdat ik het belangrijk vind dat de kennis en expertise goed op elkaar aansluiten. Ik ga uit van wat het meest passend is voor de cliënt. Juist omdat dit een kwetsbare groep mensen betreft. Hierover ga ik graag met u in gesprek.

Bewindvoering De Rechtspraak

Klik op onderstaand logo voor
een video met uitleg van Bewindvoering

bottom of page