top of page

Natuurlijk is het mooi dat familie veel zorgtaken op zich neemt, maar soms moet familie gewoon weer familie zijn. Het heeft dikwijls ook gewoon te lang geduurd. Het kan ervaren worden als een zware taak. Ik ontlast graag de mantelzorger en familie.  

 

Maar dat geldt ook voor zorgprofessionals. Zij willen eveneens het beste voor hun cliënten en dat de belangen voor hun cliënten op het gebied van geld of zorg goed behartigd wordt. Ik kan de kennis, werkervaring en expertise van andere zorgprofessionals goed op waarde schatten en heb zeker oog voor hun werkveld en inzichten. Laten we het vooral samen doen en gebruik maken van elkaar. Zo maken we het beste ervan.

 

In sommige gevallen is er helemaal niemand meer. Juist dan kan ik er zijn zodat iemand een eerste contactpersoon heeft. Gelukkig staat iemand dan niet meer helemaal alleen. Dit zijn vooral zorginstellingen waarmee ik contact heb.

 

Het mooiste vind ik dat er ook vaak preventief gewerkt kan worden. Dingen hoeven niet eerst uit de hand te lopen om iets in te schakelen. Juist het voorkomen van ellende kan een goede start zijn om een samen met elkaar in gesprek te gaan. Je hoeft dus niet perse schulden te hebben of niet de juiste zorg ontvangen. Juist het voorkomen van schulden of niet juiste zorg wil ik voor zijn.

 

Door mijn ervaring in de zorg weet ik heel goed waar mensen recht op hebben, hoe zorgindicaties werken en hoe ze benaderd dienen te worden en welke voorzieningen nodig en passend zijn voor iemand. Ik vind dat een (zorg)professional dit werk behoort te doen.

 

Daar komt ook bij dat ik zelf moeder ben en ik weet hoe belangrijk het is dat er goed wordt gezorgd voor de mensen die je dierbaar zijn. Ik zal alles in overleg doen, samen met familie en zorgondersteuners. 

 

"Soms moet familie ook gewoon weer familie zijn."

bottom of page