top of page
Tarieven 2024

 

Mentor

Bewindvoering

Curatorschap / combinatie

Aanvang

€    751,41

€    751,41

€ 1.351,57

Maandelijks

€    133,10

€    133,10

€    239,48

Eindafrekening

-

€    281,93

€    281,93

Indien men minimum uitkering ontvangt (zoals Bijstand, Wajong of AOW), dan worden bovenstaande tarieven vergoed door de Bijzondere Bijstand. De aanvraag hiervoor zal door Geldzaken op de rit worden gedaan.

 

Op voorspraak van de Minister van Justitie worden de tarieven beschermingsbewind jaarlijks bepaald door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK). 

 

Voor samenwonenden/gehuwden geldt een opslag van 20%.
 

Daarnaast berekent de rechtbank voor de aanvraag bewindvoering, curatele of
mentorschap eenmalig € 87,- griffierechten.

 

Vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

bottom of page